Onze uitgangspunten:

Verbinding met anderen. Samenleven doe je met elkaar. We steunen en helpen elkaar met raad en daad. Iedereen heeft wel iets waardevols bij te dragen.
Lokaal is vitaal. Korte lijnen tussen mensen, tussen stad en platteland. Tussen producent en consument.
Kleinschalig en direct. Ontmoet elkaar op buurtniveau of in je noaberschap, familie, vrienden en andere groepen.
Energie zit in jezelf en je bent onderdeel van een groter geheel waarmee je in verbinding staat. Zelf invulling geven aan een zinvol bestaan, met eigen keuzes en in respect voor anderen en hun keuzes.
Zelfredzaam waar dat kan en met onderlinge steun waar nodig.

Lichamelijke en geestelijke integriteit. De Grondwet en de Internationale Verklaring van de Rechten van de Mens fundamenten zijn. Geen dwang waar de persoonlijke vrijheid aangetast wordt. Elk mens mag er zijn.
Bijdragen naar vermogen, gebruiken naar behoefte. Hoe gaan we zuinig om met de spullen die we gebruiken en met de natuur om ons heen.