Aanleveren van gewenste agendapunten en/of agenda aanpassingen